Pewne zasilanie UPS - gwarancja bezpieczeństwa danych.

We współczesnym świecie, praktycznie na każdym kroku uzależnionym od komputerów, stabilne i pewne zasilanie w energię elektryczną jest jednym z podstawowych wymogów bezpieczeństwa. Element ten jest często pomijany lub traktowany z przymrożeniem oka ponieważ w normalnych warunkach nie wydaje się konieczny i mogą być inne bardziej palące potrzeby do zrealizowania.

Stały dostęp do systemu

System informatyczny często pracuje 24h na dobę ponieważ włączony jest w sieć internetową i nieustannie wymienia dane z innymi serwerami. W związku z tym wymaga stałego i stabilnego zasilania. W wielu przypadkach nie jest możliwe kontrolowane zatrzymanie pracy nawet na chwilę. Przerwa w pracy może oznaczać bowiem ogromne straty wyrażone w walucie oraz roboczogodzinach. Awaria naszego systemu wpłynie prawdopodobnie na wszystko to co z nim współpracuje zarówno jeżeli gromadzimy jak i udostępniamy dane. Wtedy awaryjne zasilanie staje się koniecznością i nie jest to już tylko nasza wygoda ale bezpieczeństwo i ekonomia.

Zabezpieczenie przed utratą danych

Niespodziewany zanik zasilania jest wysoce nieporządny również tam gdzie komputery nie pracują bez przerwy i zwykle możliwe jest zamknięcie systemu gdy jest to konieczne. Zanik zasilania pojawia się jednak niespodziewanie, zaskakuje w trakcie pracy, jak grom z jasnego nieba. Takie zdarzenie bardzo często skutkuje utratą części danych, uszkodzeniem nośnika i utratą znacznych ilości danych. Wtedy świetnie sprawdzają się małe zasilacze UPS o krótkim czasie podtrzymania, pozwalające na zakończenie pracy, zapisanie danych i kontrolowane wyłączenie systemu. To niby niewiele ale bardzo często oszczędza nam to wielu godzin lub dni pracy poświęconej na odzyskiwanie utraconych informacji.

Czas podtrzymania zasilania

Ze względu na ograniczoną pojemność akumulatorów, w systemach dostępnych nonstop, konieczne jest stosowanie urządzeń generujących prąd elektryczny i pozwalających na zasilanie najważniejszych obwodów przez wiele godzin lub dni.

W takim systemie bateria akumulatorów ma za zadanie przejąć obciążenie na czas potrzebny do uruchomienia agregatu prądotwórczego oraz zniwelowanie krótkotrwałych skoków napięcia. Krótkotrwałe przerwy w zasilaniu oraz okresowe pogorszenie jakości dostarczanej energii elektrycznej nie musi powodować uruchomienia agregatu. Takie drobne niedoskonałości zdarzać się mogą w sieci na co dzień.

Osobisty UPS jako dodatkowe zabezpieczenie

Osobiste zasilacze UPS można stosować również w budynkach wyposażonych w centralne zasilanie awaryjne i traktować jako ostatnią linię obrony na wypadek zaniku zasilania. Zasilacze UPS pracujące w takim układzie bardzo rzadko mają okazję się wykazać jednak w najważniejszych punktach ich stosowanie jest uzasadnione. W zabezpieczonym przez ogólny system UPS obwodzie może dojść do lokalnego spięcia a w wyniku spięcia do przerwania zasilania na danym obwodzie.

Pomijając jakość samych uradzeń zasilania awaryjnego, pewność zasilania w obwodzie maleje wraz z ilością przyłączonych odbiorników oraz rozległością sieci. To znaczy, że na nasze indywidualne zasilanie awaryjne wpływa mniej czynników mogących doprowadzić do zaniku napięcia.