Konserwacja urządzeń UPS

Cel zasilania awaryjnego

Zasilanie awaryjne instalowane jest w celu podniesienia jakości oraz zagwarantowania ciągłość dostaw energii. W związku z tym wszelkie urządzenia wchodzące do systemu awaryjnego zasilania muszą być utrzymane w nienagannym stanie.

Co jeżeli UPS będzie niesprawny?

Wadliwie pracujące zasilanie awaryjne może zostać przyczyną szczególnych awarii dlatego że umiejscowione jest często bezpośrednio przed zabezpieczanym urządzeniem. Dlatego szczególnie istotnym ogniwem sieci jest bypass - przełącznik umożliwiający pominięcie uszkodzonego lub poddanego czynnościom serwisowym urządzenia.

Zaszufladkowano do kategorii pytania